Màster universitari en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

Normativa de la titulació

El programa acadèmic d'aquesta titulació no preveu la realització de pràctiques.