Màster universitari en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dona dret: Màster Universitari en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul obligatori (OB) 24
Optativitat (OP) 30
Pràcticum -
Treball final de màster (TFM) 6
TOTAL CRÈDITS 60

 

  • Pla d'estudis del Màster
  • Prerequisits: NO s'estableixen prerequisits

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14784 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6