Màster universitari en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

SegellAcreditacio_MFAPEIPrimaria_ca

Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu crèdit ECTS

27,67€

Any d'inici

2017/2018

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català/Castella (80%). Anglès (20%)

Places

40

Coordinació

Enric Antoni Falguera Garcia fepts.coordmfapeip@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

Aquest màster no s'impartirà a partir del curs 2022/23

Relació admesos/exclosos 2022/23 (resolució juny)

El Màster en Formació Avançada de Professorat d'Educació Infantil i Primària és un programa de formació que tracta de respondre a les necessitats actuals del sector científic-professional de l'educació i té com a principals finalitats: a) formar i capacitar a professionals per a que adquireixin un conjunt de competències que els hi permeti desenvolupar, liderar i evaluar projectes educatius innovadors en contextes educatius d'aula relacionats amb algun àmbit de la didàctica específica; b) aportar formació investigadora que ajudi a garantir un desenvolupament continuat dels coneixements del camp de l'educació.

El present Màster ofereix la possibilitat d'especialitzar-se en els àmbits didàctics propis dels perfils professionals del camp d'educació infantil i primària, assolint la formació necessària per al desenvolupament d'aquests àmbits.

Aquesta formació de postgrau es desenvolupa amb modalitat semipresencial, amb un total de 60 ECTS: 30 ECTS són obligatoris i els altres 30 ECTS corresponen a l'especialitat concreta que es decideixi cursar.. El següent esquema mostra l'itinerari acadèmic del Màster: