Màster universitari en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu crèdit ECTS

27,67€

Any d'inici

2017/2018

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català/Castella (80%). Anglès (20%)

Places

40

Coordinació

Enric Antoni Falguera Garcia fepts.coordmfapeip@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

El Màster en Formació Avançada de Professorat d'Educació Infantil i Primària és un programa de formació que tracta de respondre a les necessitats actuals del sector científic-professional de l'educació i té com a principals finalitats: a) formar i capacitar a professionals per a que adquireixin un conjunt de competències que els hi permeti desenvolupar, liderar i evaluar projectes educatius innovadors en contextes educatius d'aula relacionats amb algun àmbit de la didàctica específica; b) aportar formació investigadora que ajudi a garantir un desenvolupament continuat dels coneixements del camp de l'educació.

El present Màster ofereix la possibilitat d'especialitzar-se en els àmbits didàctics propis dels perfils professionals del camp d'educació infantil i primària, assolint la formació necessària per al desenvolupament d'aquests àmbits.

Aquesta formació de postgrau es desenvolupa amb modalitat semipresencial, amb un total de 60 ECTS: 30 ECTS són obligatoris i els altres 30 ECTS corresponen a l'especialitat concreta que es decideixi cursar.. El següent esquema mostra l'itinerari acadèmic del Màster: